Pressemeddelelse

Den dansk−islandske violinist
Hlíf Sigur­jóns­dóttir

Vor Frue kirke i Svend­borg på Fyn, mandag den 8. maj 2017 kl. 19:30

„Disse solo­værker af Bach står mig meget nær. De har været en del af min musikalske baggrund helt fra mine første studieår hos Björn Ól­afs­son, der var koncert­mester ved Islands Sym­foni­orkester. Jeg anser det som et privilegium at have været elev af denne enestående musiker, der betragtede Bachs soloværker for violin som violin­istens bibel.“
Vinteren 2016−2017 spiller violinisten Hlíf Sigur­jóns­dóttir alle de tre Sonater og tre Partitas for soloviolin af Johan Sebastian Bach i en koncert­række i Vor Frue kirke i Svendborg og Háteigs­kirkja i Reykja­vík. På hvert koncert­program er der desuden et moderne solo­værk specielt skrevet til Hlíf.

    I denne koncert, den sidste i serien be­står pro­grammet af Sonate nr. 3 i C dur og Partita nr. 3 i E dur samt nye værker af organ­isten ved Vor Frue kirke, Povl Christian Balslev.

Komponisten siger:
Folketone for soloviolin
Om der findes en ganske særlig nordisk tone indenfor visse musikstykker har igennem flere år været diskuteret frem og tilbage. Her gælder det særligt indflydelsen fra de gamle folkemelodier, hvad angår det melodiske, rytmiske og harmoniske i melodierne - det vil sige fra tiden før dur/mol tonaliteten.
    I mit stykke Folketone for soloviolin er inspirationen ligeledes ret klar hvad angår førnævnte - temaet har klang af folkevise og de rytmiske variationer ligeså - dog sat ind i en nutidig sammenhæng.

Meditationer for violin og klaver
Mennesker har alle tider haft brug for at søge efter noget større end sig selv og musikken har til alle tider hjulpet os til dette.
    På samme måde har meditation og bøn for mennesket gennem tiderne været en måde at skabe ro i sit sind på. I mine "Meditationer for violin og klaver" har jeg forsøgt at skabe den ro vi har brug for at føle - også i samhørighed med andre mennesker. Virkemidlet er ganske enkle akkord forløb i klaveret og en melodisk inspiration i stemningen og roen, man som barn føler, når en voksen synger godnatsang for en.
Hlíf Sigurjónsdóttir har indspillet alle Bachs Sonater og Partitas for soloviolin på en dobbelt CD, som blev udgivet 2008 og genudgivet i USA af MSR-Classics (MS-1605). Hun har desuden spillet dette program på to koncerter i New York i 2010 og 2011. Begge koncerter fik umådelig fine anmeldelser: uddrag af kritikken i NY 2010
„The concert was absolutely magnificent and exceeded all my expectations. ... I would recommend her concerts to anyone interested in hearing one of the most promising, young violinists of our time.“
Gerald M. Goldhaber, Ph.D. President and CEO, N.Y.

uddrag af kritikken i NY 2011
„Hlif Sigurjonsdottir has fantastic tone and interpretive insight, simultaneously vigorous and lacey delicate. Bach is Bach, and the incredibly rare performer – a few in each generation – who play like her seem a heavenly revelation. Bach's canonic writing is glorious.“
Mark Greenfest kritiker i NY, bl.a. til NMC Newsletter

uddrag af anmeldelserne om CD’en med Bachs soloværker for violin:
„Sigurjónsdóttir's phrasing is crystalline clear. (In different close hearings a couple of months apart I found myself writing down this same phrase.) Her music breathes and details are masterfully shaded. Her tempos are not rigid and her timings, of individual movements, are both slower and faster than other players.“
R. James Tobin Classical Net 2010.     se hele kritikken

„The Mount Everest of these Himalayas, the great Ciaccona (Chaconne) in Partita No. 3, receives particular care from Sigurjónsdóttir as she explores all the great features in this long (15:48) work in ways that make it continually engaging for the listener. Her pacing here is absolutely perfect as she forms what is initially a rather square-toed conception into a thing of exquisite beauty. Without sacrificing any of its fluidity, she employs discrete variations in tempo, as in the passages of increasing urgency that set the stage for the wonderful moment of relaxation that steals upon us at just about the midpoint of the Chaconne. You don’t have to be terribly learned musically to realize that something wonderful has transpired in Bach’s monumental set of variations on a ground bass. Sigurjónsdóttir does the hard work for you, so just sit back and enjoy!“
Phil Muse, Audio Club of Atlanta 2016     se hele kritikken

Se desuden diverse anmeldelser på  Hlífs hjemmeside.


Violinisten Hlíf Sigurjónsdóttir er født i Danmark og er af dansk-islandsk afstamning. Hendes far var den islandske billedhugger Sigurjón Ólafsson og hendes mor, Birgitta Spur, datter af sognepræsten Erik Spur i Husby på Fyn, stiftede Sigurjón Ólafsson Museet i Reykjavík. Hlíf voksede op i Island og efter solisteksamen fra Musikkonservatoriet i Reykjavík videreuddannede hun sig i Canada og USA, bl.a. hos violinisten Gerald Beal i New York, der var elev af Jascha Heifetz.
    Hlíf Sigurjónsdóttir free lancerer både som solist og som kammermusiker. Hendes repetoire spænder fra barokmusik til kompositioner fra det 21. århundrede, hvoraf flere værker er blevet tilegnet hende. Hlíf har holdt utallige solokoncerter i større og mindre koncertsale, blandt andet i Carnegie - Weill Hall og Merkin Hall i New York. Hun har som den første islandske violinist indspillet alle J.S. Bachs soloværker for violin, der udkom på en dobbelt CD i Island 2008 og blev genudgivet i USA 2015.
    Efteråret 2014 udgav MSR Classics i USA CD’en DIALOGUS, hvor Hlíf spiller alle de soloværker som er blevet komponeret specielt til hende. Anmelderen ved Fanfare Magazine, Maria Nockin, udnævnte den til „CD of the year 2015“. Begge CD’er har fået yderst rosende anmeldelser i USA.
    Hlíf Sigurjónsdóttir holder meget af at formidle af sin klassiske musikopdragelse og underviser privatelever både på Island og i udlandet.

Povl_Chr_Balslev.jpg_560x600 Povl Christ­ian Balsl­ev er ud­dann­et på Det Konge­lige Musik­kon­serva­tor­i­um i Køben­havn med org­el og direkt­ion som hoved­fag samt som klokken­ist ved Den nord­iske klokken­ist­skole. Her­ud­ov­er yder­lig­ere ud­dannelse ved mest­er­kurs­er I Hol­land og USA. Han har sid­en 2002 vær­et organ­ist, kant­or og klokken­ist ved Vor Frue kirke i Svend­borg. Han under­vis­er også ved Løgum­klost­er kirke­musik­skole lige­som han spill­er mange kon­cert­er hvert år i både ind- og ud­land. Povl er in­itia­tivt­ag­er til flere musik-festi­val­er her­i­blandt festi­val­en i Vor Frue kirke, kor­festi­val­en Syng­Syd­fyn samt Den inter­natio­nale klokke­spils­festi­val i Svend­borg.
        Povl er en aktiv kom­pon­ist af sange, kor­værk­er, orgel­værk­er, kammer­mus­ik samt musik til teat­er og doku­mentar­pro­gramm­er. Han har ind­spill­et flere cd'er med bl.a. sin eg­en mus­ik og han er en hypp­ig fore­læs­er om dansk sang rundt i Dan­mark. I 2009 skrev han bog­en Th. Aa­gaard − kom­pon­ist og musik­formid­ler i den folke­lige sangs tjen­este og har siden da skrev­et ad­skill­ige artikl­er samt kapitl­er i bøger om mus­ik.
        Povl Christ­ian Balslev er mod­tager af flere leg­at­er, i 2014 mod­tog han Svend­borg komm­un­es kultur­pris og i 2016 Den fynske kultur­pris.
        Se nærmere hans hjemmeside: povlbalslev.dk
Hlíf Sigurjóns­dóttir • Tel +354−863−6805 • HlifSigurjons(at)HlifSigurjons.is • Hlífs hjemmeside