Tønder kunstmuseumGríma (Maske)


Snót (Ung pige)


Fótboltamenn
(Fodboldspillere)


Maske, Ung pige og Fodbold­spill­ere er komponeret til Sigurjón Ólafssons skulpturer.
Koncert
i Kunstmuseet i Tønder
søndag 15. september 2019 kl. 16:00
i anledning af udstillingen:
Sigurjón Ólafsson − Mangfoldige Former


    Hlíf Sigurjónsdóttir violin
    Anne Vilain cello
    Povl Christian Balslev klaver

Jónas Tómasson
f. 1946
Vintertræer     1983
    solo violin
 • gode træer
 • bedrøvede træer
 • rasende træer
 • tavse ...
Jónas Tómasson
Maske     2007
    violin og cello
Alexander Liebermann
f. 1989
Snót (Ung Pige)     2018
    solo violin
Povl Christian Balslev
f. 1968
Fodboldspillere     2018
    violin og klaver
      1   Game starts
      2   Passing
      3   Tackle
      4   Kicking
      5   Players Hymn
Rued Langgaard
1893−1952
Fjeldblomster
    violin, cello og klaver

HlÝf Violinisten Hlíf Sigurjónsdóttir er født i Danmark og er af dansk-islandsk afstamning. Hendes far var den islandske billedhugger Sigurjón Ólafsson og hendes mor, Birgitta Spur, datter af sogne­præsten Erik Spur i Husby på Fyn, stiftede Sigurjón Ólafsson Museet i Reykjavík. Hlíf voksede op i Island og efter solisteksamen fra Musik­konservatoriet i Reykjavík videreuddannede hun sig i Canada og USA, bl.a. hos violinisten Gerald Beal i New York, der var elev af Jascha Heifetz.
    Hlíf Sigurjónsdóttir free lancerer både som solist og som kammer­musiker. Hendes repetoire spænder fra barokmusik til kompositioner fra det 21. århundrede, hvoraf flere værker er blevet tilegnet hende. Hlíf har holdt utallige solokoncerter i større og mindre koncertsale, blandt andet i Carnegie - Weill Hall og Merkin Hall i New York. Hun har som den første islandske violinist indspillet alle J.S. Bachs soloværker for violin, der udkom på en dobbelt CD i Island 2008 og blev genudgivet i USA 2015.
    Efteråret 2014 udgav MSR Classics i USA CDĺen DIALOGUS, hvor Hlíf spiller alle de soloværker som er blevet komponeret specielt til hende. Anmelderen ved Fanfare Magazine, Maria Nockin, udnævnte den til „CD of the year 2015“. Begge CDĺer har fået yderst rosende anmeldelser i USA.
    Hlíf Sigurjónsdóttir holder meget af at formidle af sin klassiske musikopdragelse og underviser privat­elever både på Island og i udlandet.
Hlífs hjemmeside er HlifSigurjons.is.
Anne Vilain Anne Vilain cellist
Se hendes hjemmeside

Povl_Chr_Balslev.jpg_560x600 Povl Christ­ian Balsl­ev er ud­dann­et på Det Konge­lige Musik­kon­serva­tor­i­um i Køben­havn med org­el og direkt­ion som hoved­fag samt som klokken­ist ved Den nord­iske klokken­ist­skole. Her­ud­ov­er yder­lig­ere ud­dannelse ved mest­er­kurs­er I Hol­land og USA. Han har sid­en 2002 vær­et organ­ist, kant­or og klokken­ist ved Vor Frue kirke i Svend­borg. Han under­vis­er også ved Løgum­klost­er kirke­musik­skole lige­som han spill­er mange kon­cert­er hvert år i både ind- og ud­land. Povl er in­itia­tivt­ag­er til flere musik-festi­val­er her­i­blandt festi­val­en i Vor Frue kirke, kor­festi­val­en Syng­Syd­fyn samt Den inter­natio­nale klokke­spils­festi­val i Svend­borg.
        Povl er en aktiv kom­pon­ist af sange, kor­værk­er, orgel­værk­er, kammer­mus­ik samt musik til teat­er og doku­mentar­pro­gramm­er. Han har ind­spill­et flere cd'er med bl.a. sin eg­en mus­ik og han er en hypp­ig fore­læs­er om dansk sang rundt i Dan­mark. I 2009 skrev han bog­en Th. Aa­gaard − kom­pon­ist og musik­formid­ler i den folke­lige sangs tjen­este og har siden da skrev­et ad­skill­ige artikl­er samt kapitl­er i bøger om mus­ik.
        Povl Christ­ian Balslev er mod­tager af flere leg­at­er, i 2014 mod­tog han Svend­borg komm­un­es kultur­pris og i 2016 Den fynske kultur­pris.
        Se nærmere hans hjemmeside: povlbalslev.dk